Mythic (Mythic) CS:GO Roster
fl0m
DAVEY
Polen
C0M
Katie/ Keiti

Mythic
(Mythic)

United States

Mythic (Mythic) CS:GO Roster History

FromUntilPlayerPlayerPlayerPlayerPlayer
2020-01-17

fl0m

DAVEY

Polen

C0M

Katie/ Keiti

2019-09-012020-01-16

hazed

fl0m

SileNt

C0M

Katie/ Keiti

2019-04-232019-08-31

hazed

fl0m

anger

LeX

Polen

2019-01-102019-04-22

hazed

fl0m

anger

Polen

Laski

2018-02-072018-12-22

hazed

adreN

fl0m

anger

Polen

2017-08-152018-02-07

adreN

fl0m

anger

LeX

Polen

Mythic (Mythic) CS:GO Roster
fl0m
DAVEY
Polen
C0M
Katie/ Keiti